+31 6 55 888 651 info@xecutive.nl

Bij Xecutive hebben wij een duidelijke missie: blijven voorzien in de groeiende vraag naar toptalent in de IT-sector. Met deze visie in gedachten, hebben wij onlangs de NEN 4400-1 certificering behaald en zijn we toegelaten tot het register van Stichting Normering Arbeid. Daarmee anticiperen we niet alleen op het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA), maar zetten we ook een belangrijke stap vooruit in de IT-branche. Voldoe je als bedrijf niet aan de vereisten als deze wet wordt aangenomen, dan loop je het risico geen personeel meer te mogen leveren. 

Sven Zweistra, mede-directeur van Xecutive Partners, benadrukt niet alleen het belang van de NEN-certificering voor het bedrijf, maar ook voor de gehele IT-branche. “De nieuwe wet zal grote gevolgen hebben voor de flexbranche, detacheerders en ook IT-dienstverleners,¨vertelt hij. ¨Het wetsvoorstel geldt voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen in de zin van de Waadi. De reikwijdte van het voorstel gaat verder dan klassieke uitzendbureaus. Ook hoeft terbeschikkingstelling niet de hoofdactiviteit van de onderneming te zijn. Dit betekent dat IT-dienstverleners en andere dienstverleners onder de reikwijdte van het in het wetsvoorstel voorgestelde toelatingsstelsel kunnen vallen.”

Door nu al gecertificeerd te zijn, kan Xecutive gebruikmaken van het overgangsrecht en is het relatief eenvoudig om toegelaten te worden tot het nieuwe stelsel. ¨Sterker nog¨, vult Sven aan, ¨we voorzien dat het NEN-certificaat binnenkort een essentiële vereiste wordt om überhaupt als leverancier in Nederland actief te zijn. Daarom is het van groot belang om er tijdig bij te zijn.”

NEN-certificaat: verzekerd van kwaliteit

Het behalen van de NEN-certificering vereist een grondige audit van het bedrijf. Het eerste wat je moet doen is een professionele partij contracteren die geaccrediteerd is om de audit uit te voeren. De afgelopen tijd is ons hele bedrijf doorgelicht en beoordeeld door deze externe partij met het certificaat als resultaat.

De audit omvat verschillende aspecten:

Doorlichting van het bedrijf: Niet alleen de producten en diensten die je aanbiedt worden beoordeeld, maar ook de interne processen en procedures, met inbegrip van personeelsbeheer en financiële administratie.

Medewerkersbescherming en naleving van wetgeving: Het is essentieel om te zorgen voor de juiste identificatie, goede urenregistratie, correcte vakantiegeldbetalingen en andere arbeidsgerelateerde zaken om te voldoen aan de wetgeving en normen.

Administratieve vereisten: Dit omvat het nauwkeurig bijhouden van documentatie zoals jaarrekeningen, belastingaangiftes, en betalingsinformatie, evenals het voldoen aan sectorindelingen en sociale lasten.

Sectorindeling en sociale lasten: Er wordt gekeken naar de sectorindeling met betrekking tot sociale lasten om te verzekeren dat het bedrijf aan alle vereisten voldoet.

Klaar voor de toekomst

De NEN-certificering zien wij niet alleen als iets wat moet, maar ook als iets wat Xecutive beter maakt als bedrijf.

Sven: “Het behalen van de NEN-certificering vereist een behoorlijke inspanning, maar het is het waard. We hechten er veel waarde aan om bekend te staan als een zeer betrouwbare partij in de markt. Wij willen nu en in de toekomst onze zaken goed op orde hebben, en raden andere bedrijven aan om dit ook te doen!¨

Kwaliteit als drijfveer

Investeren in jezelf en in het bedrijf is essentieel voor groei en succes. Bij Xecutive vinden we kwaliteit erg belangrijk, daarom voldoen we aan alle normen en behalen we een NEN certificaat.

Ook ondersteunen we onze mensen volledig op het gebied van zelfontwikkeling.  Daarom moedigen we onze partners aan om tijd vrij te maken voor trainingen, cursussen en andere vormen van zelfontwikkeling. 

Wil je de volgende stap zetten in je carrière en deel uitmaken van ons team bij Xecutive? Kijk dan naar onze ‘Werken bij‘ pagina voor meer informatie over onze openstaande vacatures en hoe je kunt solliciteren. We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen in ons team en samen te groeien!

Meer lezen over Xecutive

Zo tackle je een complex probleem

Vier jouw failures

Zo word je bij Xecutive uitgedaagd als digitale veranderaar